top of page

מטפלים בהפרעה טורדנית כפייתית

הספר מתמקד בטיפול בהפרעה טורדנית־כפייתית (OCD) באמצעות חשיפה ומניעת כפייתיות (ERP).

 

הספר מכיל מידע מחקרי ותיאורטי מפורט והנחיות ברורות, החל בשלבי מיפוי תסמיני ההפרעה ותכנון הטיפול, דרך ביצוע חשיפות ומניעת כפייתיות ועד לעבודה עם משפחת המטופל.

 

כמו כן, פרק שלם מוקדש למוטיבציה ולהגברתה.

Cover Small.jpg

OCD

anchoreWorkPapers

דפי עבודה להורדה

חוברת מלאה להורדה

טופס 3 עם אפשרות מילוי במחשב

טופס 4 עם אפשרות למילוי במחשב

טבלה מטופס 5 עם אפשרות מילוי במחשב

מתוך טופס 10-תיעוד תרגול חשיפה בדמיון בבית

טבלה מטופס 6 עם אפשרות למילוי במחשב

טבלה שבועית מטופס 9 לתרגול חשיפה בבית

מתוך טופס 14-מה למדת בטיפול

bottom of page