top of page

מטפלים בפאניקה

ספר זה מתמקד בטיפול בהפרעת פאניקה (Panic Disorder) עם או בלי אגורפוביה.

הספר מכיל מידע מחקרי ותיאורטי על הפרעת פאניקה והטיפול בה באמצעות חשיפה למצבים אגורפוביים ולתסמינים הפיזיים של התקף פאניקה.

עטיפת הספר מטפלים בפאניקה
anchoreWorkPapers

דפי עבודה להורדה

חוברת מלאה להורדה - 13 טפסים

טופס 1 - הסבר על הפרעת פאניקה ואגרופוביה

טופס 2 - איך להגיב להתקף פאניקה

טופס 3 - מעגל הקסמים של הפאניקה

טופס 4 - מעקב אחר התקפי פאניקה

טופס 5 - חשיפה במציאות - איך זה עוזר

טופס 6 - מיפוי מצבי ההימנעות והתנהגויות הביטחון ובניית מדרג חשיפה

טופס 7 - תכנון חשיפות במציאות

טופס 8 - מעקב אחרי חשיפות במציאות

טופס 9 - חשיפה ישירה לתסמינים גופניים

טופס 10 - עצות לבני משפחה וחברים

טופס 11 כיצד הקרובים יכולים לסייע בביצוע חשיפות

טופס 12 - נשימה מבוקרת

טופס 13 - מניעת הישנות

bottom of page