top of page

מטפלים בדיכאון

הספר הראשון בסדרה מתמקד בטיפול בדיכאון קליני, המכונה דיכאון מז'ורי (Major Depressive Disorder) ובאובדנות.

 

הספר מכיל הנחיות לאבחנה בין דיכאון מז'ורי לדיכאון הנמנה עם הרצף הדו־קוטבי וכן הנחיות להתמודדות עם משבר אובדני.

הספר משלב את גישות הגל השלישי: הפחתת רומינציות, קְשיבות (מיינדפולנס), קבלה ומחויבות (ACT), תרפיה דיאלקטית־התנהגותית (DBT) ומכיל מידע מחקרי ותיאורטי על דיכאון והטיפול בו.

עטיפת הספר מטפלים בדיכאון
anchoreWorkPapers

דפי עבודה להורדה

טופס 1 - הסבר על דיכאון

  חוברת מלאה להורדה - 14 טפסים

טופס 2 - על מלכודת הדיכאון

טופס 3 -הימנעויות בדיכאון

טופס 4 - פיתרון הבעיה

טופס 5 - יומן ניטור התנהגות

טופס 6 - קביעת פעילויות וניטורן

טופס 6א - קביעת פעילויות טופס למילוי

טופס 5א - יומן ניטור התנהגות  שבועי מלא

טופס 5ב - יומן ניטור התנהגות יומי מלא

טופס 7 - רעיונות לפעילויות משפרות אנרגיה והנאה

טופס 8 - שימוש במינדפולנס בפעילות

טופס 9 - ניתוח מטרת ההתנהגות

טופס 10 - רומינציות

טופס 11 - תרגול לעבודה עם רומינציות

טופס 12 - תיקוף האחר ותיקוף העצמי -מיועד לקרובי המטופל ולמטופל

טופס 13 - התמודדות עם בעיות שינה

טופס 14 - מניעת הישנות הדיכאון

bottom of page