top of page

סדרת הספרים צעד צעד

הסדרה "צעד צעד" היא סדרת ספרי עיון והדרכה העוסקת בטיפול התנהגותי־קוגניטיבי (CBT) במגוון הפרעות. הסדרה מיועדת בראש ובראשונה למטפלים, ויש בה מידע רב ערך למטופלים ולבני משפחותיהם.

 

כל ספר בסדרה מציג מידע על הפרעה, תיאור מפורט של הליכים מבוססי מחקר לטיפול בהפרעה ודוגמאות של מטופלים שעברו את ההליכים הטיפוליים המוצעים. נוסף על כך, יש בכל ספר חוברת עבודה למטופל החופפת את ההליכים הטיפוליים.

ספרים בסדרה

עטיפת הספר מטפלים בפאניקה
עטיפת הספר מטפלים בחרדה חברתית
4 Books Cover Small.png
עטיפת הספר מטפלים בהפרעה טורנית כפייתית
עטיפת הספר מטפלים בדיכאון

ניתן לרכוש את כל הספרים ביחד, או כל ספר בנפרד

bottom of page